ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

FARMSOFT

Základem programu je evidence všech dostupných záznamů o zvířatech všech kategorií (narození, nákup, přesun, prodej atd.) a užitkových typů, jejich užitkovosti, reprodukci, léčení a dalších veterinárních a zootechnických úkonech. Součástí je i přenos dat do nadřazených ekonomických systémů. Program automaticky generuje každodenní hlášení se seznamem zvířat s plánovanými nebo aktuálně potřebnými zákroky. Kromě standardně nastavených sestav a grafů program obsahuje také generátor výstupů s vlastním výběrem dat, tříděním a filtrováním.

Části programu

Zootechnický software FARMSOFT obsahuje následující části:

Proč FARMSOFT?

Předkládáme Vám tři pádné argumenty proč zvolit program FARMSOFT: