ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Části programu

Zootechnický software FARMSOFT obsahuje následující části:

  • Evidence zvířat
  • Všeobecné informace o zvířatech
  • Karta zvířat
  • Změny
  • Bazén
  • Denní hlášení
  • Evidence léčiv a léčení
  • Sestavy

Evidence zvířat

Součástí programu je vedení stájového registru a automatické generování ústřední evidence skotu.

Denní hlášení

Pro rychlý přehled aktuálního stavu zvířat ve stádě slouží soubor sestav na úvodní obrazovce, které se zobrazí vždy po spuštění programu.

Evidence léčiv a léčení

Modul léčení vám umožní evidovat jednotlivá léčiva včetně čísla šarže, doby expirace, ochranných lhůt, ceny léku atd.

Sestavy

Pro práci zootechnika (chovatele) je důležité mít přehled o všech zvířatech, o jejich produkci, reprodukci a zdravotním stavu.