Co je FARMSOFT?

FARMSOFT je program na řízení dojných a masných stád skotu. Kombinuje v sobě schopnosti získávat potřebné informace z mnoha různých zdrojů a funkce, které tyto informace převádějí do podoby, kterou mohou chovatelé jednoduše využít pro rychlá rozhodnutí. Potřebné informace program může předávat i dále a sdílet tak vybrané sestavy s kolegy v zemědělském podniku, ale i s veterináři a poradci. FARMSOFT komunikuje s faremními technologiemi, Ústřední evidencí,  Plemdatem, ale i s databází CRV a může tak využívat data denních reprodukčních záznamů, kontroly užitkovosti a připařovacích plánů.

Novinky / aktuality

Farmsoft 5.60

28.8.2017

Vydána nová verze Farmsoftu >>>

Farmsoft 5.51

9.4.2017

Vydána nová verze Farmsoftu >>>

Farmsoft 5.50

1.3.2017

Vydána nová verze Farmsoftu >>>

Farmsoft 5.40

31.1.2017

Vydána nová verze Farmsoftu >>>


všechny novinky >>>
RSS feed RSS feed >>>
Kontakty

FARMTEC a.s.

Komplexní služby v zemědělství >>>

AGROSOFT Tábor s.r.o.

Zemědělský software a hardware >>>