Co je FARMSOFT?

FARMSOFT je program na řízení dojných a masných stád skotu. Kombinuje v sobě schopnosti získávat potřebné informace z mnoha různých zdrojů a funkce, které tyto informace převádějí do podoby, kterou mohou chovatelé jednoduše využít pro rychlá rozhodnutí. Potřebné informace program může předávat i dále a sdílet tak vybrané sestavy s kolegy v zemědělském podniku, ale i s veterináři a poradci. FARMSOFT komunikuje s faremními technologiemi, Ústřední evidencí,  Plemdatem a s dalšími databázemi a může tak využívat data denních reprodukčních záznamů, kontroly užitkovosti a připařovacích plánů apod.

Novinky / aktuality

Farmsoft 6.01

10.5.2018

Vydána nová verze Farmsoftu >>>

Farmsoft 5.61

8.12.2017

Vydána nová verze Farmsoftu >>>

Přednášky ze semináře 16. 11. 2017

23.11.2017

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DAT = LEVNÝ NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ZISKOVOSTI CHOVU DOJNIC - přednášky zde >>>

Mimořádná nabídka Vitalimetrů 5P jen do...

14.11.2017

FARMTEC Vitalimetr 5P Pohyb   -   Přežvykování   -   Příjem krmiva   -   Plodnost   - ... >>>


všechny novinky >>>
RSS feed RSS feed >>>
Kontakty

FARMTEC a.s.

Komplexní služby v zemědělství >>>

AGROSOFT Tábor s.r.o.

Zemědělský software a hardware >>>