Farmsoft 5.25

Farmsoft 5.25
 • Přidána podpora pro nové vitalimetry, které vyhodnocuji nejen aktivitu, ale i dobu žraní a dobu přežvykování. Byly upraveny sestavy a grafy pro vyhodnocování odchylek. V případě zájmů, rádi celý systém sledování  pohybové aktivity předvedeme.
 • V číselníku stájí přidány položky alternativní hospodářství a číslo mléčnice
 • V číselníku skupin přidána položka alternativní hospodářství pro specifikování čísla hospodářství při exportu pro ÚE
 • Nová sestava - Sestavy/Evidence, Inventura/Stádo/Hodnocení léčení
 • Nová sestava - Sestava/Evidence, Inventura/Skupiny/Pobyty ve skupinách
 • Nová sestava - Sestavy/Obrat/Stav zvířat ke dni sumárního
 • Sestava detailu obratové sestavy typu skupina
 • Export dat pro ekonomický systém Ekosoft
 • Oprava exportu dat pro ekonomický systém Sidus
 • Možnost automatické aktualizace programu
 • Přímé zadávání změny "paznehty" z karty zvířete
 • Import dat - poznámka 1-6
 • CRV nové sestavy
  • Ovalert zdraví
  • Ovalert říje