Farmsoft 5.24

Farmsoft 5.24
 • Nová sestava pro přesun do VBJ
 • Nová sestava přehledu vyřazování
 • Nová sestava zatížení pastvin pro jednotlivé věkové kategorie
 • Nastavení sestavy denního hlášení obsahuje tlačítko načtení počáteční verze
 • Přepracování přehledu o zvířatech v zobrazení stáda
  • reprodukce pro jalovice
  • graf pro dojné krávy
 • Nové položky v modelu zvířete
  • poznámka 7-10
  • počet dní od zaprahnutí do plánovaného otelení
  • počet dní od začátku synchronizačního protokolu
 • Zobrazení plánu léčení pouze pro zvířata v evidenci
 • Rozšíření dialogu vyřazení o možnost zadání příčiny vyřazení pro každé zvíře zvlášť a dále o provedení opětovného nákupu
 • Obrat - přebírání počátečního stavu z jiné obratové sestavy
 • Export dat v programu pro ekonomické systémy - Winfas, Sidus
 • Graf 10 dní zobrazuje hodnoty aktivity pro nové pedometry - doba ležení, doba stání, doba pohybu, počet kroků a počet vstání
 • Ve statistickém výkazu ZEM1-02 je možno specifikovat prodej masných zvířat do 8. měsíce a do 1. roku
 • Klima monitor zobrazuje údaje z technologie - teplota, vlhkost, intenzita osvětlení
 • Zadávání čárových kódů pro KU přes simulátor dojení
 • Stažení souboru KVTT32.TXT z EAgri podporuje vícenásobné přihlašovací údaje - oddělovač #
 • Oprava importu z EAgri - opravit původ
 • FCS - podpora událostí - export data z dojírny pro Neuman Company
 • Aktualizace lokalizace do PL