ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZOD Borovany, farma Borovany

Pro práci ošetřovatelů znamenala instalace systému velkou změnu. Ráno, když provozní zootechnik přijde na směnu, zapne program a má před očima denní hlášení. To jej upozorní na zákroky, které by měl v daný den provést, a na zvířata, která by měl překontrolovat. „Výhodou je, že přímo ze sestavy mohu prokliknout na konkrétní zvíře, podívat se na všechny jeho údaje, a hned se zase mohu vrátit zpět do sestavy denního hlášení“, řekl hlavní zootechnik, Ing. Miroslav Lapčák.

Čas strávený zadáváním údajů do počítače je sice o něco delší než psaní na papír, ale uživateli se mnohonásobně vrátí. Např. zaznamenáním léčeného zvířete, jemu podaných léků, provedených zákroků, zadání ochranných lhůt do programu Farmsoft se automaticky přenáší povel do technologie k zablokování dojicího stroje po dobu ochranné lhůty a informaci k podání léčiv na informační panel v dojírně. Informace se následně promítají do výstupních sestav, které chovateli poskytnou přehled o používání léčiv a nákladech na léčbu u jednotlivých dojnic, dále seznam zvířat v ochranných lhůtách, statistiku spotřeby léčiv atd. Získá rychlý přehled o historii léčby konkrétního zvířete i celého stáda, což je snadnější než listování v záznamech v sešitě.

„Musím pochválit Farmtec za naprosto spolehlivý servis k dodané technologii a Agrosoft za profesionální spolupráci při zavádění a provozování programu. Stačí zavolat a s inženýrem Smolíkem řeším aktuální záležitosti. Pomocí vzdáleného přístupu se připojí na můj počítač a společně můžeme upravovat sestavy, vytvářet nové a poradí mi s obsluhou programu. Za velkou výhodu považuji to, že se mohu česky domluvit přímo s autory,“ vyzdvihl Miroslav Lapčák přednosti programu.

Převzato z časopisu Náš chov 03/2013