Testování odesílání do centrální evidence

Program nyní automaticky generuje export do centrální evidence, aniž by uživatel musel tyto úkony do programu složitě zapisovat. Vše je obsluhováno pomocí změn a číselníků v programu.