Školení obchodního týmu FARMSOFT

Školení obchodního týmu FARMSOFT
Ve dnech 13. – 14. 3. proběhlo v sídlech společností Farmtec a Agrosoft školení programu FARMSOFT. Toto školení bylo určeno pro konzultanty a obchodní zástupce firem, kterých se zde zúčastnilo kolem třiceti.
Kromě podrobného popisu programu a jeho funkcionalit se zde probíraly i připravované novinky a směr, kterým se bude Farmsoft ubírat. Díky tomuto a jemu podobným školením se program Farmsoft stává ojedinělým projektem, u kterého je k dispozici rozsáhlá technická podpora po celém území České republiky.
Chovatelé tak mají jistotu, že v případě problému nebo dotazu, se jim dostane rychlé a fundované pomoci.