O FARMSOFT je velký zájem

O FARMSOFT je velký zájem
O Farmsoft je mezi chovateli, zákazníky CRV, veliký zájem. Dokazuje to nejen hojná účast na prezentacích Farmsoftu, které se pořádají po celé republice, ale i počet podepsaných servisních smluv. Od podzimu minulého roku, kdy začala tento nástroj na řízení stáda společnost CRV nabízet, podepsalo smlouvu o pronájmu a servisních službách rovných 20 zemědělských podniků.