Nová verze FARMSOFT 5.00

Nová verze FARMSOFT 5.00

Novinky

Hodnocení stáda:

 • Průměrný laktační den
 • Mezidobí - průměr stáda
 • Věk při první inseminaci - průměr stáda
 • Inseminační interval
 • Průměrný věk prvního otelení

U individuálního zvířete:

 • Věk při prvního připuštění (dny, roky)
 • Průměrné mezidobí
 • První inseminace v aktuální laktaci
 • 10 denní statistiky zvířete (pouze pro dojená zvířata - pouze technologie)
 • Dopočet denní nádojů od oteleni do začátku prvního nádoje na dojírně (pouze technologie)

Návrhář sestav:

 • Inseminační interval
 • Mezidobí
 • Věk při první otelení
 • U výsledků reprodukce rozšířena možnost zadat období
 • Hodnocení reprodukce přidána březost po první inseminaci
 • Možnost výběru do schránky i ze změnových sestav
 • Možnost mazat změny přímo v seznamu změn
 • Zálohování na server

Opravy: 

 • Opravený export do CE -> nákup zvířat (přísun)
 • Opravení ukládání CE v txt
 • Oprava exportů do CE
 • Automatické nastavení dnu narození zvířete
 • Opraveni léčení, datum diagnózy
 • Rozšíření intervalu/opakování léčení na tři pozice
 • Instalátor - migrace dat z adresáře program files do .farmsoft
 • Oprava dvojího zakládání stájí
 • Oprava importu KU serverem