Mléčná farma Uhelná Příbram

investor: ZS Vilémov, a.s.; generální dodavatel: METROSTAV, a.s.; projekce, technologie: FARMTEC, a.s. 

Jsou zde novostavby stájí včetně paralelní dojírny a návazné bioplynové stanice. Celková kapacita farmy je 1200 ks krav. Jsou zde dvě čtyřřadé produkční stáje, s kombinovanou konstrukcí žárově zinkovaných ocelových sloupů a dřevěných lepených vazníků. Pro dostatečnou krmivovou kapacitu jsou zde vybudovány silážní žlaby na celkem 60 tis. tun krmení. Skladovací kapacita železobetonových jímek na kejdu a digestát je 30 tis m3.

Na stáje navazuje objekt dojírny s čekárnou a přihaněčem. Je zde podsklepená paralelní dojírna FARMTEC 2 x 24 stání, se silotankem na mléko o kapacitě 45.000 l.


 

Posledním souborem staveb navazujících na kejdový provoz stájí je bioplynová stanice FARMTEC s výkonem 549 kW. Provedení stanice je GCF, což je systém fermentorů kruh v kruhu s integrovaným plynojemem. Kogenerační jednotka je zde GE Jenbacher.