Jak na mastitidy?

Jak na mastitidy?
Ve Větrném Jeníkově proběhl 18.7. 2013 seminář, jehož nosným tématem byly mastitidy u dojnic. Přednášejícími byly mimo jiné i hosté z Wisconzinské univerzity Pamela Ruegg a Victor E. Cabrera.
Seminář pořádala společnost FARMTEC a.s za přispění sponzorů, především od společnosti AGROFERT a dále firem FIDES-AGRO a KETRIS.