Farmsoft 6.01

Farmsoft 6.01

Po pěti měsích vývoje vám rádi představujeme novou verzi programu Farmsoft 6.01. Jednou z hlavních změn, kterou přináší aktualizce, je přepracované léčení. Diagnózy v programu mohou být konvertované do číselníku dle ČMSCH podle ICAR kódů. U nesíťových verzí je tato konverze spuštěna automaticky, pokud nebyla vytvořena vlastní diagnóza. V ostatních případech je nutné tuto konvezi spustit ručně. Pokud tedy požadujete převod na ICAR kódy diagnóz, kontaktujte nás, budeme vás převádět postupně.

S přepracovaným léčením souvisí i evidence záznamů o vyšetření paznehtů. Základní evidence, kde bylo možné evidovat pouze lokalizaci a poznámku, byla rozšířena o evidence údajů jako LCS, DDS skóre, obrázků a přesnou lokalizací postižených častí paznehtu. Jednotlivé záznamy o léčení paznehtů se rovněž automaticky promítnou do deníku záznamů o provádění léčení. Tyto úpravy bylo nutné provést, aby bylo možné zahájit spolupráci s paznehtářskými firmami a začít tak možnou vzájemnou výměnu dat.

Následně jsou uvedeny bodově některé změny:

 • Možnost evidovat více diagnóz na jeden záznam léčení
 • Diagnózy dle číselníku ICAR – ČMSCH
 • Léčení se skladem/bez skladu
 • Rozšířeno plánování na 7 plánů
 • Nová evidence záznamů paznehtů
 • Cetrální archiv hlášení ÚE
 • Centrální uživatelé pro import/export
 • Rozšířená změna poznámka o obrázek
 • Vyšetření březosti rozšířeno o příznak RDG
 • Aktualizace simulátoru kruhové dojírny
 • Možnost přidání vlastního textu v patičce tiskové sestavy
 • V přehledu stáda počítaná hodnota – průměr ID na připuštěnou
 • Plná lokalizace do Ruštiny
 • Opravy a řada drobných vylepšení ...

Děkujeme za Vaše popřipomínky a podněty k programu.

Team projektu Farmsoft