Farmsoft 5.23

Farmsoft 5.23
 • Nová sestava - rozdělení stáda na plemena
 • Nová sestava - roční plán telení
 • Nová sestava - Inseminace první, jalovice
 • Nová sestava - zvířata 0 - 6 měsíců
 • Nová sestava - zvířata 6 měsíců - 1 rok
 • Nová sestava - zvířata 1-2 roky
 • Přidán graf SB v kartě zvířete/záložka laktace
 • Přidána možnost uživatelského nadpisu každé tiskové sestavy
 • Přidáno zobrazení stáda dle obojku, číslo kusu
 • Vyhodnocování 1. inseminace pro jalovice na základě zálohových přírůstků
 • Zmetání při zaprahnutí do 7. měsíce -> stav jalová
 • Zobrazeni reprodukce na kartě zvířata vždy pro pohlaví jalovička
 • Počítání délky březosti pro zaprahnutí a otelení na základě vyšetření březosti (dny)
 • Barvení buňky při zapisování výsledku léčení
 • Možnost přímého odesílání emailů z Farmsoftu
 • Odběratelé dodavatelé, kontrola při CZ na 10ti místný kód hospodářství
 • Zobrazení chybového hlášení pro exportu ÚE - špatný formát hospodářství
 • Možnost vytvoření libovolné opravné věty pro ÚE v opravách
 • Přímé propojeni se systémem EAGRI - stahováni souboru kvtt32.txt
 • Stahování zpeněžování mléka a bazénového nádoje přímo z ČMSCH
 • Nastaveni importu přesunuto z globálního nastaveni do importu
 • Rozšíření importu CSV
 • Možnost přímého nahrání csv souboru rychlých výsledku z CMSCH, zakládají se i laktace
 • Při importu historických pohybu se možno provést založení zvířat
 • V nastavení možno zapnout zobrazovaní názvu skupiny v zobrazeni stáda místo čísla skupiny - nastaveni/stádo
 • Export inseminací včetně průvody ve formátu pro program Poriform
 • Možnost nastavení skupiny při narození v celé databázi
 • Výpočet obratové sestavy na základě předchozí obratové sestavy
 • Opravy v obratových sestavách
 • Oprava synchronizace obratové sestavy, položky NUTNÁ
 • Oprava určení ET při narození zvířete
 • Oprava počítání nákladu na léčení, sestava plán léčení
 • Sestava přehledu dojení zobrazuje počty identifikovaných kusů po hodinách
 • Simulátor paralelní dojírny zobrazuje čísla vzorků